Gdzie i po co wykorzystać mastermind inside?

Agata Waligórska

W tym artykule dowiesz się:

  • czym jest mastermind i mastermind inside
  • jakie korzyści daje wdrożenie mastermind w organizacji
  • do jakich projektów i obszarów można wykorzystać mastermind

Czym jest Mastermind Inside?

Koncept znany bardziej w środowisku przedsiębiorców i freelancerów ma szansę podbić środowisko firm. Bo kto nie marzy o tym, żeby być bardziej efektywnym, produktywnym i mieć dostęp do regularnego wsparcia w pracy? I pracownicy,  i liderzy mają to na wyciągnięcie ręki. O czym mowa?

Grupy Mastermind to połączenie burzy mózgów, edukacji, partnerstwa produktywności, budowania odpowiedzialności i wsparcia – wszystko po to, aby rozwijać umiejętności biznesowe i osobiste poszczególnych członków grupy. Członkowie rzucają sobie wyzwanie, aby rozwijać się, wyznaczać sobie silne cele, a co ważniejsze, aby je osiągnąć. Członkowie grupy Mastermind działają jak katalizatory wzrostu, adwokaci diabła i wspierający zespół. Grupa Mastermind to miejsce na dzielenie się pomysłami, rozwiązywanie problemów i identyfikowanie nowych możliwości. 

Mastermind Inside to odmiana grupy mastermind, która realizowana jest wewnątrz firmy. Oznacza to cykl spotkań określonej grupy pracowników jednej firmy i może być inicjatywą oddolną albo powstać przy okazji jakiegoś innego wydarzenia. Spotkania mają określony cel, scenariusz (agendę), bazują na partnerstwie i są cykliczne (choć często ograniczone do konkretnej ilości). I to co być może najważniejsze odpowiedzialność za ich jakość, funkcjonowanie i efekt leży przede wszystkim po stronie samych uczestników. To zmienia w końcu rolę HR z tych, którzy “wrzucają kolejny HRowy projekt” na tych którzy “wspierają rozwiązywanie problemów biznesu dając narzędzia”.

Gdzie można wykorzystać Mastermind Inside w organizacji?

W tym artykule podzielimy się przykładowymi scenariuszami, które miałyśmy okazję projektować i/lub wspierać, a które zakładały wprowadzenie mastermind wewnątrz organizacji. 

Scenariusz 1 – Program Talentowy

Grupy Mastermind to doskonałe narzędzie do rozwijania kompetencji pracowników poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi członkami grupy. Jedna z firm zastosowała grupy mastermind jako ścieżkę towarzyszącą programowi talentowemu, które miały na celu mobilizować uczestników do regularnego praktykowania kompetencji zdobytych podczas szkoleń i w realizowanych projektach. Inna natomiast poprzez uruchomienie mastermind skoncentrowała się na budowaniu dla swoich talentów tzw. “visibility”, czyli budowaniu lepszej widoczności w organizacji.

Grupy mastermind są świetnym narzędziem do budowania sieci kontaktów i pozyskiwania informacji o branży. Dzięki udziałowi w grupie, pracownicy mogą poznać innych profesjonalistów z tej samej branży, wymieniać się informacjami i zdobywać wiedzę na temat najlepszych praktyk w branży. To z kolei może przyczynić się do ich rozwoju i awansu w firmie, ponieważ będą mieli dostęp do informacji i kontaktów, których mogą użyć, aby zrobić kolejny krok w swojej karierze.

Scenariusz 2 – First Time Manager, program rozwojowy

Zmiana roli ze specjalisty na menedżera zawsze wiąże się z szeregiem wyzwań, stresu i nagłym poczuciem osamotnienia. Programy rozwojowe lub pojedyncze szkolenia adresują podstawowe kompetencje, które taki lider musi przyswoić, ale często w praniu pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. W kilku projektach, o których tu piszę, rekomendowałyśmy, aby program rozwojowy trwał co najmniej pół roku i był cyklem spotkań tematycznych, które uzupełniane były właśnie spotkaniami mastermind inside tych świeżo upieczonych szefów i szefowych.

Organizacyjnie edukujemy najpierw naszą grupę co do koncepcji mastermind (uczestnicy bowiem powinni zgodzić się na taką formę wcześniej), ustalamy kontrakt i integrujemy grupę z myślą o zbudowaniu bezpieczeństwa psychologicznego. 

Każde kolejne spotkanie menedżerowie organizują sobie według potrzeb co tydzień lub dwa i najczęściej omawiają wyzwania związane z aktualnym tematem szkoleniowym. Jeśli na przykład zaczęliśmy program rozwojowy od delegowania, wymieniają się dobrymi praktykami i wyzwaniami w tym zakresie, jeśli akurat był omawiany wątek spotkań zespołowych – mają okazję do omówienia ze sobą swoich pierwszych spotkań zespołowych.

Taki tryb niezwykle wspiera proces uczenia się między szkoleniami, gdyż uczestnicy faktycznie praktykują różne rozwiązania.

Scenariusz 3 – pilotaż wdrożenia kultury feedbacku

Kolejny projekt to wdrożenie w firmie kultury feedbacku. Sprawdźmy na jakim etapie przydał się mastermind inside.

Proces zaczął się od diagnozy obecnej kultury i podejścia do feedbacku oraz uporządkowania podejścia do zmiany. W pierwszym kroku zadbaliśmy więc o edukację podstawową dla wszystkich pracowników oraz usunięcie głównych antagonistów tej historii: skojarzenia feedbacku z oceną roczną, widoczności każdego udzielonego systemowo feedbacku przez przełożonych oraz zadbanie o ludzkie podejście w komunikacji. 

W kolejnym etapie zastanawialiśmy się jak zacząć budować nawyk i postanowiliśmy zrobić pilotaż w wybranych działach, gdzie przetestujemy różne rozwiązania. Kluczowym czynnikiem sukcesu w zmianie kulturowej jest zaangażowanie i osobiste włączenie się w projekt liderów, dlatego dobrą wiadomością było zgłoszenie się aż 8 liderów do pilotażu. 

Jedną z aktywności, której wszyscy przyklasnęli, były właśnie spotkania mastermind dla menedżerów pilotażowych jednostek. Zmiana podejścia do feedbacku wymaga zmiany na poziomie założeń, norm, zachowań, codziennych praktyk, a spotkania mastermind są świetną “piaskownicą”, w której można w bezpiecznym środowisku wypracować najlepsze sposoby działania.

Inne scenariusze

Gdzie jeszcze można wprowadzić mastermind inside? To mogą być samoistne inicjatywy oddolne, zmiana kultury organizacyjnej na firmę uczącą się, wymiana wiedzy w organizacji, burzenie silosów.

Grupa Mastermind organizowana dla zamkniętej grupy pracowników danej firmy może skupiać się na różnych tematach i może być skierowana do różnych grup pracowników w firmie, np.:

🟢 Kierownicy i menedżerowie – grupa Mastermind może być skierowana do menedżerów na różnych szczeblach organizacji, aby wspomóc ich rozwój jako liderów i umożliwić im wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących zarządzania zespołami.

🟢 Specjaliści z różnych dziedzin – grupa Mastermind może skupiać się na określonej dziedzinie, na przykład na marketingu, HR, finansach czy IT, i umożliwić specjalistom w danej dziedzinie wymianę wiedzy, najlepszych praktyk i strategii.

🟢 Przedstawiciele różnych oddziałów – grupa Mastermind może skupiać się na różnych oddziałach firmy i umożliwić przedstawicielom różnych oddziałów wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w celu poprawy efektywności i współpracy między oddziałami / regionami.

Ważne jest, aby skupić się na konkretnych celach i potrzebach pracowników, aby grupa mogła przynieść korzyści i zrealizować swoje cele.

Jakie korzyści i efekty daje wykorzystanie mastermind?

Cały urok w wykorzystaniu mastermind inside z perspektywy organizacji jest taki, że każdy bierze odpowiedzialność za swój rozwój. To nie HR czy inna odgórna inicjatywa pilnuje, żeby spotkania się odbywały i były efektywne. To członkowie grupy o to dbają, bo tylko jednocześnie dając i biorąc poczują jej wartość i sens w utrzymywaniu.

Mastermind inside to również doskonały sposób na radzenie sobie z problemem ukrytej wiedzy w firmach (ludzie mają ogromną wiedzę i często się nią nie dzielą, myśląc, że przecież wszyscy inni też to wiedzą).

W czasach ograniczania budżetów to sposób na to, żeby budować uczącą się organizację i rozwijać zespoły, nawet gdy nie możemy sobie pozwolić na zatrudnianie zewnętrznych moderatorów i konsultantów czy drogie szkolenia.

Dla dużych firm to także pomysł na rozbijanie wewnętrznych silosów i rada na budowanie wspierających się wewnętrznych sieci. To korzystanie z dobrych praktyk i wniosków oraz przetestowanych już rozwiązań z innych projektów, działów, zespołów. Brzmi idealnie, więc czemu tak niewiele firm to praktykuje? Z naszego doświadczenie głównie przez… nieznajomość tej metody.

Naucz się projektować i prowadzić mastermind inside

Jeśli inicjatywa brzmi dla Ciebie interesująca, możesz skorzystać z przygotowanej przez nas bazy wiedzy oraz narzędzi do zaprojektowania takiej grupy u siebie w firmie. Kurs online, który nagrałyśmy sprawdzi się szczególnie dla inicjatorów takich grup, HRBP, trenerów wewnętrznych, liderów projektów, osoby odpowiedzialne za szkolenia i rozwój.  Sprawdź szczegóły tu. Możesz także zaprojektować i zrealizować z nami wdrożenie Mastermind Inside w swojej firmie. Szkolimy także wewnętrznych moderatorów. Zainteresowani? Napisz: halo@pilotkizmian.pl


Edyta Paul

Dorzucę swoje trzy grosze (albo 5 punktów) o korzyściach z mastermind wewnątrz firmy.

Mastermind to metoda, która od lat pomaga ludziom, ale wciąż jeszcze zbyt rzadko jest stosowana w firmach. To podejście polegające na spotkaniach grupy ludzi z różnych dziedzin i obszarów, którzy dzielą się swoimi pomysłami, doświadczeniami i wiedzą w celu osiągnięcia swoich celów. Mastermind może pomóc w rozwoju liderów i menedżerów.

👉🏽Samotność lidera

Praca menedżera i lidera często jest samotna, mimo, że z zespołem. Wiele osób na tych stanowiskach czuje się przytłoczonych ciężarem odpowiedzialności i brakiem wsparcia w podejmowaniu decyzji. Mastermind może być dla nich idealnym narzędziem, pozwalającym na stworzenie społeczności wsparcia i wymianę doświadczeń z innymi specjalistami. To tworzenie takiego wewnętrznego kręgu, “inner circle”, który ma te same problemy co my, ale być może rozwiązuje je zupełnie inaczej.

👉🏽Lepiej zrozumiesz potrzeby innych

Grupa Mastermind może pomóc liderom i menedżerom w lepszym zrozumieniu potrzeb swoich pracowników. Wspólna wymiana doświadczeń pozwala na poznanie różnych perspektyw  i sposobów radzenia sobie z trudnościami i przećwiczenie ich w bezpiecznym środowisku.

👉🏽Poznasz inne perspektyw poznawcze

Często menedżerowie i liderzy muszą pracować z różnymi typami osobowości w swoim zespole, co może być wyzwaniem. W grupie Mastermind będą mieli okazję poznać osoby o różnych charakterach i stylach poznawczych, co pozwoli im na zwiększenie elastyczności i skuteczności w zarządzaniu zespołem.

👉🏽T-shape people

W Mastermindzie liderzy i menedżerowie będą mieli też okazję uczyć się od innych specjalistów z różnych branż. Mogą to być ludzie, którzy mają doświadczenie w dziedzinach, które są dla nich nieznane. Ta wymiana może pomóc im w zwiększeniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, co będzie miało pozytywny wpływ na ich zespół.

👉🏽Krytyczne myślenie

Wreszcie, Mastermind może pomóc liderom i menedżerom w rozwoju umiejętności krytycznego myślenia. Podczas spotkań Mastermind będą mieli okazję omawiać różne problemy i wyzwania, brać udział w dyskusjach, które pomogą im w lepszym zrozumieniu sytuacji. To umiejętność, która jest niezwykle ważna dla liderów i menedżerów, którzy muszą podejmować trudne decyzje na co dzień.

Wniosek? 
Mastermind to świetne narzędzie dla liderów i menedżerów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności przywódcze. Może więc mastermind zamiast kolejnego szkolenia?