UCZĄCE SIĘ ZESPOŁY


Praktycznie zamieniamy kompetencje w narzędzia.

Learning on the fly

Mała czy duża firma, doświadczona czy taka, która właśnie powstała – żadnej nie trzeba przekonywać, że musi być gotowa na zaskakujące, nieprzewidywalne zmiany w każdym obszarze, niezależnie od tego, z jakiej jest branży.  Żeby przetrwać i rozwijać się w takim świecie, trzeba tworzyć uczące się organizacje, w których zespoły ludzi z różnymi kompetencjami, z różnym doświadczeniem, z różnych środowisk, mimo różnic, szybko się uczą – współdziałania, komunikacji, eksperymentowania, wyciągania wniosków i poprawiania.

Czym jest ucząca się organizacja? (zobacz nasz webinar)


Organizacja ucząca się to firma wykwalifikowana w tworzeniu, zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy i we wdrażaniu tej wiedzy i spostrzeżeń w celu modyfikowania zachowań. Taka, która systematycznie rozwiązuje problemy, eksperymentuje i uczy się szybko z przeszłych doświadczeń. Taka, która dostarcza efektów i uczy się JEDNOCZEŚNIE. W takiej organizacji wiedza musi być szybko i skutecznie rozprzestrzeniana. Jak to zrobić, kiedy wszyscy narzekają na zbyt wiele zadań i zbyt mało czasu?

Wspieramy firmy w uzyskaniu najlepszego potencjału i wartości z pracy zespołów poprzez wdrożenie najlepszych zasad uczących się organizacji. Podnosimy współpracę w zespołach na wyższy poziom efektywności.

Co rozwijamy w zespołach?

Prekompetencje (kompetencje niezbędne, bazowe), które umożliwiają wysoką efektywność współpracy i zespołowe uczenie się:

  • umiejętność dawania i przyjmowania feedbacku
  • elastyczność poznawcza
  • umiejętność uczenia siebie i innych
  • myślenie pytajne
  • myślenie krytyczne
  • umiejętność moderacji/ facylitacji spotkań

Dostarczamy wyselekcjonowanych z dostępnych lub specjalnie zaprojektowanych narzędzi, które rozwijają kompetencje, usprawniają współpracę zespołową oraz wymianę wiedzy w firmie. 

Jak budować uczące się organizacje i zespoły?

18 marca 2022 poprowadziłyśmy live, na którym podzieliłyśmy się przetestowanymi przez nas sposobami na wymianę wiedzy, niezbędnymi w budowaniu uczących się organizacji. Przetestowałyśmy je w praktyce w różnych firmach i projektach.  Obejrzyj nasz webinar, żeby zobaczyć sporo inspiracji do wdrożenia od razu. Dużo konkretu i praktyki, różne perspektywy i umiejętność angażującego przedstawiania case’ów.

Znajdziesz w nim 21 narzędzi czyli 3 sprawdzone działania, przetestowane w akcji przez Pilotki Zmian oraz 18 dodatkowych inspiracji.